Cathy van Beek | Leading Sustainable Health Care
HOME


Leading Sustainable Health Care


Duurzame zorg is een kapstok voor zowel kwaliteit & veiligheid, toegankelijkheid en houdbaarheid van de zorg als voor kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid van onze planeet. De zorg voor patiënt/cliënt én de planeet verkeren in een zorgwekkende toestand. Er moet iets gebeuren en het liefst in samenhang met elkaar. De COVID-19 crisis bijvoorbeeld heeft alles te maken met de klimaatcrisis.


Mijn drive is om aan beide uitdagingen bij te dragen. Daarvoor kun je dan ook een appèl op me doen: ten aanzien van een specifiek onderwerp maar ook als het gaat om je eigen handelingsperspectief:

  • Hoe kan jouw zorginstelling, een wetenschappelijke of een beroepsvereniging of jijzelf aansluiten op deze belangrijke vraagstukken?
  • Hoe veranker ik wat waarde heeft in de strategie?
  • Hoe creëer ik echte participatie van patiënten, personeel en stakeholders?  
  • Hoe gebruik ik mezelf als instrument om deze overkoepelende doelen te bereiken?

Je kunt bij me terecht voor het volgende: 

  • Aanpak van integrale duurzaamheidsvraagstukken;
  • Onafhankelijk procesbegeleiding ,bijvoorbeeld bij patiëntveiligheidincidenten of -vraagstukken;
  • Participatie van patiënt, cliënt, naasten of (zorg)professionals;
  • Klankbord, coach, begeleider bij weerbarstige weerstand of persoonlijke ontwikkelingsvragen. 
Cathy van Beek

Met ruim 20 jaar ervaring als bestuurder van ziekenhuizen (Sint Maartenskliniek en Radboudumc), de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waar ik achtereenvolgens zowel voor zorgmarkten Care als voor de Cure zorgmarkten verantwoordelijk was en vervolgens ook voor het Toezicht op Zorgverzekeraars en  Zorgaanbieders. Langjarig deed ik ervaring op als coach van de Top-Class en andere Masterclasses.

De laatste drie jaren heb ik ervaren hoe mooi het is om vanuit richtinggevende opdrachten van klanten te werken en daardoor mijn perspectief te verrijken. Ten behoeve van de jeugdzorg heb ik recent een opdracht naar passende tarieven afgerond.Klimaattafel Gezondheidszorg


Cathy van Beek is de voorzitter van Klimaattafel Gezondheidszorg. Tenminste zes Rotterdamse zorginstellingen hebben zich in januari 2022 samen aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord en bundelen de krachten in een nieuwe Klimaattafel Gezondheidszorg voor het versneld verduurzamen van de sector met als doel: minder milieuvervuiling en minder CO2-uitstoot. Het uiteindelijke doel is het maken van concrete klimaatdeals om zo als Rotterdamse zorg de CO2-uitstoot in de stad te reduceren dat vervolgens ook weer gezondheidswinst oplevert. 


Partners

GreenDeal
EXTRA zorgsamen
Akwa-GGZ
ZonMwpng
Health Valley Netherlands
Rotterdams Klimaatakkoord
Intrakoop
FWG Progressional People

Change Inc. presenteert mij als één van dé Changemakers van Nederland (in de categorie Zorg). Bij Change Inc. maak ik deel uit van een steeds krachtigere beweging van toekomstmakers die andere vernieuwers, professionals en beslissers met elkaar verbindt.