Cathy van Beek Leading Sustainable Health Care
HOME


Leading Sustainable Health Care


Duurzame zorg is een kapstok voor zowel kwaliteit & veiligheid, toegankelijkheid en houdbaarheid van de zorg als voor kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid van onze planeet. De zorg voor patiënt/cliënt én de planeet verkeren in een zorgwekkende toestand. Er moet iets gebeuren en het liefst in samenhang met elkaar. De COVID-19 crisis bijvoorbeeld heeft alles te maken met de klimaatcrisis.


Mijn drive is om aan beide uitdagingen bij te dragen. Daarvoor kun je dan ook een appèl op me doen: ten aanzien van een specifiek onderwerp maar ook als het gaat om je eigen handelingsperspectief:

  • Hoe kan jouw zorginstelling, een wetenschappelijke of een beroepsvereniging of jijzelf aansluiten op deze belangrijke vraagstukken?
  • Hoe veranker ik wat waarde heeft in de strategie?
  • Hoe creëer ik echte participatie van patiënten, personeel en stakeholders?  
  • Hoe gebruik ik mezelf als instrument om deze overkoepelende doelen te bereiken?

Je kunt bij me terecht voor het volgende: 

  • Aanpak van integrale duurzaamheidsvraagstukken;
  • Onafhankelijk procesbegeleiding ,bijvoorbeeld bij patiëntveiligheidincidenten of -vraagstukken;
  • Participatie van patiënt, cliënt, naasten of (zorg)professionals;
  • Klankbord, coach, begeleider bij weerbarstige weerstand of persoonlijke ontwikkelingsvragen. 
Cathy van Beek

Met ruim 20 jaar ervaring als bestuurder van ziekenhuizen (Sint Maartenskliniek en Radboudumc), de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waar ik achtereenvolgens zowel voor zorgmarkten Care als voor de Cure zorgmarkten verantwoordelijk was en vervolgens ook voor het Toezicht op Zorgverzekeraars en  Zorgaanbieders. Langjarig deed ik ervaring op als coach van de Top-Class en andere Masterclasses.

De laatste drie jaren heb ik ervaren hoe mooi het is om vanuit richtinggevende opdrachten van klanten te werken en daardoor mijn perspectief te verrijken. Ten behoeve van de jeugdzorg heb ik recent een opdracht naar passende tarieven afgerond.‘We mogen trots zijn op alle lopende initiatieven’


In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen over duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. De regiegroep bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende (overkoepelende) organisaties. Zij richten zich op de ondersteuning van zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de resultaten die zijn genoemd in de Green Deal te realiseren.

In de nieuwsbrief jaargang 2 editie 10 (oktober 2020) is deze bijdrage van mij gepubliceerd.


Partners

GreenDeal
EXTRA zorgsamen
Akwa-GGZ
ZonMwpng
Health Valley Netherlands

Change Inc. presenteert mij als één van dé Changemakers van Nederland (in de categorie Zorg). Bij Change Inc. maak ik deel uit van een steeds krachtigere beweging van toekomstmakers die andere vernieuwers, professionals en beslissers met elkaar verbindt.