Cathy van Beek | Leading Sustainable Health Care
ERVARING


Ervaring in de praktijk


Bestuurder
Gegrond in de praktijk van zorg en onderwijs heb ik bijna 25 jaar ervaring als bestuurder in de zorg en daaraan gerelateerde besturen: bestuurder Sint Maartenskliniek, vicevoorzitter NZa, bestuurder Radboudumc, voorzitter bestuur AkwaGGZ, lid bestuur Duurzaam Gebouwd, lid bestuur Hortus Botanicus Nijmegen en voorzitter van het bestuur het GroentenFruit Huis


Toezichthouder
Ook als toezichthouder, zowel intern als extern, heb ik ervaring opgebouwd sinds 1995 in het Speciaal onderwijs, bij het MBO RijnIJssel, de Hersenstichting, de stichting Extra ZorgSamen (oa Zorgreservisten) en bij Kennisnet (waarbij de laatste 2 als voorzitter RvT)


Kwartiermaker
Als Kwartiermaker heb ik 4 jaar totaal (van 2018 t/m 2021) gewerkt in opdracht van het Ministerie van VWS aan bestuurlijk en professioneel draagvlak binnen en rondom de zorg. Ook in opdracht van de stad Rotterdam ben ik kwartiermaker/voorzitter van de Klimaattafel Gezondheid.

Changemaker
Als voorzitter Klimaattafel Gezondheid in Rotterdam verbind ik het beleid op het gebied van duurzaamheid van de zorginstellingen aan de ambities van de stad.

Ook in mijn adviesopdrachten voor Intrakoop en FWG Progressional People staat het samen vormgeven aan de beoogde sustainable change centraal.


Voorzitter/lid advies Commissies
Vanwege mijn intrinsieke interesse in onderwijs en onderzoek word ik regelmatig gevraagd door ZonMw en het Regieorgaan SIA voor deelname aan een

beoordelingscommissie, adviescommissie of een adviescollege. Bijvoorbeeld als voorzitter Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) als voorzitter SIA Beoordelingscie PostDoc -programma en lid van de bestuurlijke Cie van LNV en SIA over voedsel en groen. Verder ben ik vicevoorzitter van het Adviescollege van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.


Waarvoor inhuurbaar?


Zie hierboven waarvoor mijn expertise afgelopen jaren is ingeroepen; voorzitter, changemaker, kwartiermaker en adviseur. De gemeenschappelijke noemer is wel dat sustainable change alleen daadwerkelijk van de grond komt samen met de praktijk. Wat weerbarstig kan zijn maar ook energieopwekkend!


Voor lezingen of begeleiding van een dag(deel) met de de Governance-driehoek RvT/Commissarissen, Bestuur en medezeggenschap, betrokken bij verduurzaming van de patientenzorg of de planeet kan ik worden benaderd. Ook word ik veel gevraagd onder de noemer ‘Inspirational speaker/dagvoorzitter’. 
Kortom; ik kan ingaan op een plurifom palet van vragen van verenigingen, toezichthouders, bestuurders, de medezeggenschap, van zorgaanbieders/beroepsorganisaties van (zorg)professionals, zorgverzekeraars en de patiënten en hun naasten.