Cathy van Beek Leading Sustainable Health Care
BESTUURDER

Bestuurder


Met 20 jaar ervaring als bestuurder van respectievelijk een gespecialiseerd ziekenhuis als de Maartenskliniek, de NZa en de laatste zes volle jaren bij het Radboudumc breng ik senioriteit mee. Ervaring is geen gestolde habitus, maar een continue leerproces. 
Besturen is een vak dat onderhoud vraagt. Als één van de eersten werd ik gecertificeerd als bestuurder


Als u een tijdelijk bestuurder zoekt, die geen fulltime aanwezigheid vereist, maar wel optimale betrokkenheid, dan ben ik wellicht de juiste persoon. Hieronder schets ik een aantal situaties die om extra inzet vragen, maar vaak niet als zodanig geexpliciteerd.

Cathy van Beek

Continuïteit

Een van de bestuurders is zwanger of ziek en het zou vanuit zowel het bestuur, als vanuit het toezicht voor de continuïteit van de portefeuille, gewenst zijn als er een ervaren bestuurder tijdelijk inspringt. Met respect en zorgvuldigheid voor degene die er dan even niet is zou dit het risico op te weinig bestuurlijke aandacht kunnen verkleinen.

Focus

Er is een extra grote  klus te klaren waar eigenlijk in de al overvolle agenda's van de bestuurders geen ruimte voor is maar die tegelijk wel bestuurlijke aansturing vraagt? Dan kan het wijs zijn tijdelijk en parttime een extra bestuurder aan tafel te krijgen die of het gewenste verandertraject gaat trekken ofwel een portefeuille-deel overneemt.

Transitie

De RvB is kwantitatief compleet maar kwalitatief wordt de in een specifieke situatie benodigde expertise niet goed gecoverd. Dat inzicht wordt gedeeld door de RvB en de RvT. Gedurende een transitiefase ten behoeve van de gewenste ontwikkeling kan een extra tijdelijke,passende  parttime bestuurder soelaas bieden.