Cathy van Beek Leading Sustainable Health Care
COMPLEXITEIT

Complexe vraagstukken


We willen in complexe samenhangende systemen terug naar de bedoeling. We willen eenvoudige oplossingen. We denken in monodisciplinaire aanpak terwijl enkelvoudige oplossingen daarbij niet meer toereikend zijn. Onze wereld kenmerkt zich door 'wicked problems' die vragen om integraliteit.


Pluriformiteit in visie op vraagstuk & oplossing is key. 


De hang naar hoe het vroeger was staat echte verandering in de weg. Samenwerken lijkt simpel maar het schort er vaak aan. Want vaste ingesleten patronen zijn niet het antwoord; deze tijd vraagt om flexibele netwerken waarin verandering de enige complexe constante is...


Een extra blik van buiten kan het nodige verschil maken:

 

Leider

De koers is uitgezet, er is een omschreven programmaplan, de crew is geëquipeerd maar er wordt toch te weinig resultaat geboekt. Stroperige processen, agenda's die vol zitten (duidt soms op stil verzet) en een leider die teveel onderdeel van het proces is geworden. Een 'externe' die het proces ontwart en vlot trekt kan helpen. De behoefte aan een onafhankelijke programmaleider kan natuurlijk ook eerder ontstaan.

 

Begeleider

Bij ingewikkelde processen zoals  het ontwerp en implementatie van een veiligheidscultuur, integratie van duurzaamheid in de strategie, gewenst partnership met de ' 'medezeggenschap' (of dat nu patiënt/cliënt (PAR) verpleegkundigen(VAR) of medisch specialisten(MSB/medisch stafbestuur)zijn) kan een externe begeleider verhelderen en  eventuele vertragers of versnellers van de voortgang signaleren en in gang zetten.

 

Adviseur

Voor, tijdens en of na een ingrijpend veranderproces kan een veranderkundig expert bijdragen in het reflecteren op of er nog losse draadjes afgehecht moeten worden of om een wat fundamenterele bijstelling vragen. De vraag 'wat is hier wijsheid' kan op diverse momenten belangrijke zijn.

Een adviseur die (eventueel op de achtergrond) meedenkt bij netilge vraagstukken kan verschil maken.